Zelená vlna / Krúžok varenia / Geografická olympiáda / Hviezdoslavov Kubín / Zber papiera / Florbal / Druhé TV správy / Fotky tried / Plán september / Ponuka krúžkov

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15

Naši malí prváci zvládli vstup do našej Rozmarínky na výbornú. S radosťou sa zapájali do aktivít, ktoré pre nich pripravili triedne pani učiteľky. Rozumové úlohy, pohybové i umelecké hry s radosťou vyriešili. Po milej oslave všetci odchádzali domov s úsmevom. Našim prváčikom želáme veľa úspechov a krásnych chvíľ v našej škole.

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš

Zber papiera

A je tu opäť čas, kedy sa vo vašich pivniciach či komorách zase uvoľní trochu miesta.

Prečo?

Vynesiete predsa odtiaľ všetok nazbieraný papier do Zberných surovín!

Kedy?

V dňoch 1. - 2. 10. 2014 (streda - štvrtok)
od 10,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 17,00 hod.

Vopred všetkým ďakujeme za prinesenie papiera i za pomoc pri nosení a vážení, za trpezlivosť pri čakaní v rade, no najviac za to, že deťom ukazujete pozitívny príklad. Veď zber papiera nie je len boj tried o víťazstvo či aké-také finančné prilepšenie, ale to je aj snaha vychovať naše deti k návyku vedieť užitočne recyklovať odpad.


Škola priateľská k deťom

V školskom roku 2013/2014 získalo 72 škôl na Slovensku označenie Škola priateľská k deťom. Naša Rozmarínka je medzi nimi, a to ako jediná základná škola v Komárne. Môžeme sa pýšiť aj nasledovným logom...


Najlepší žiaci školy ocenení primátoromkliknutím zväčšíš

Šimon BOLEMANT (3.A)
Matúš BÉBER (7.A)
Roman FARKAS (8.A)
Gréta HORVÁTHOVÁ (9.A)
Tomáš TALAČ (9.B)
Čítajte ďalej...


Absolventi Rozmarínky v školskom roku 2013/14

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš