Hrdina mesiaca / Krúžok varenia / Hejného matematika / Geografická olympiáda / Matematické dni / Pokyny ŠvP / Emilove Sady / IQ olympiáda / Čo vieš o hviezdach? / Zber papiera / Plán jún

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Triedne kolektívy

Ešte jedn aspomienka na školský rok 2016-17. Naše triedy, naši žiaci a naši triedni učitelia... Ešte mesiac a začíname opäť.

Galériu triednych fotiek nájdete TU, stačí kliknúť na foto a spomínať.


Ocenenie pedagógov pri príležitosti Dňa učiteľov

Vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilóna sa dňa 3.4.2017 konalo stretnutie predstaviteľov mesta s nejlepšími pedagógmi materských a základných škôl a Základnej umeleckej školy v Komárne. Medzi ocenenými pedagógmi mala zastúpenie aj naša škola.

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Noc s Andersenom 2017

Základná škola na Rozmarínovej ulici v Komárne sa aj tento rok zapojila do medzinárodného projektu Noc s Andersenom. Už piaty rok predchádzalo noci strávenej v škole pravidelné mesačné plnenie rozmanitých úloh na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Týždeň Vedy a techniky na Rozmarínke

Ako raz povedal George Polya: "Najlepší spôsob, ako sa niečo naučiť je objaviť to.“ Práve preto v ZŠ Rozmarínová ul. 1 Komárno preferujeme viaczmyslové zážitkové vyučovanie, bádateľské aktivity a aj vďaka najmodernejšiemu vybaveniu odborných učební v okrese podporujeme výučbu prírodných vied...

Prečíajte si celý článok a pozrite si fotogalériu z akcie na našom webe.


Rozmarínka v RTVS

Dňa 26.1. sa žiaci 6.B a skupina žiakov 7.A zúčastnili na natáčaní zábavno-vedomostnej relácie "Daj si čas", kde si zmerali svoje sily so žiakmi zo ZŠ Jelšava. Rozmarínka sa nedala zahanbiť, avšak ako to celé dopadlo si môžete pozrieť v sobotu 13.5. o 9:25 na Jednotke.

Fotogaléria z nakrúcania na našom webe.