Krúžok varenia / Florbal / BIO olympiáda / Exkurzia do hvezdárne / Európa v škole / Plán máj / Zelená vlna / Prezentačno-projektové dni / Deň matiek / Deň mlieka

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Nové videá

   

Týždeň modrého gombíka 2015

Už je to raz tak, aj Rozmarínka má svoje tradície... Medzi ne patrí aj jeden májový týždeň, ktorý si Unicef nazval „Týždeň modrého gombíka“.
Už jedenástykrát organizuje celoslovenskú kampaň na pomoc deťom, ktoré to potrebujú najviac. Každý rok v máji sa školy a dobrovoľníci aktívne zapájajú do tejto verejnej zbierky, ktorej výnos je určený na pomoc ohrozeným deťom. Čítajte ďalej...

Výstava "Lužný les"

Dva mesiace sme sa plavili na zelenej vlne, počas ktorej žiaci plnili rôzne aktivity. Jednou z nich bolo preskúmanie fauny a flóry lužného lesa a vďaka nazbieranému materiálu vznikla výstava s názvom Lužný les, na ktorú Vás všetkých srdečne pozývame.
Prihlásiť sa môžete na telefónnom čísle: 035-7731488

Fotografie na priblíženie atmosféry výstavy nájdete v našej fotogalérii.


Ekologické povedomie sa nedá kúpiť ani naordinovať

Zelená vlna nám opäť pripomenula, že je čas zamyslieť sa nad životným prostredím. Názov akcie Zelená vlna Rozmarínky nevznikol náhodou. Zelená farba je symbolom prírody, nachádza sa v označeniach rôznych hnutí, ktoré prezentujú ekologické programy a zároveň je to farba nádeje. Keď sa rozhliadneme okolo seba, zbadáme, že nádej nestačí. Ekologické povedomie je potrebné pestovať od útleho veku.

Čítajte ďalej...


Prezentačno-projektové dni

V dňoch 28. 4. – 29. 4. 2015 prebiehali na našej škole Prezentačno-projektové dni, ktoré sa tento rok niesli v duchu celoročného motta školy: „Skúmaj minulosť, pozoruj prítomnosť, objavuj budúcnosť.“

Čítajte ďalej...


Dve medaily z Celoslovenskej prehliadky ZOČ

V dňoch 23.- 24. apríla 2015 sa na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch konala Celoslovenská prehliadka prác žiakov ZŠ v rámci 2. ročníka Základoškolskej odbornej činnosti.
Matúš BÉBER, žiak 8.A triedy, súťažil v kategórii "01-Matematika, fyzika" s prácou nazvanou "Desatinné čísla v 6. ročníku - zbierka úloh". Pri spracovaní témy ho viedla p. uč. Kováčová, ktorá ho aj svojimi skúsenosťami usmerňovala pri príprave prezentácie na Celoslovenskú prehliadku prác. Aj vďaka jej zanieteniu sa Matúšovi podarilo získať krásne 3. miesto vo svojej kategórii.
Roman FARKAS, žiak 9.A triedy, súťažil v kategórii "09-Informatika" s prácou nazvanou "Spôsoby testovania žiakov v tabletovej učebni". Výberom témy a prvými krokmi pri príprave testovania žiakov ho viedol p. uč. Jiríček. Ich spoločné úsilie bolo na Celoslovenskej prehliadke prác ohodnotené výborným 2. miestom vo svojej kategórii.


Rozmarínovská brigáda

Krásne počasie, výborná atmosféra, spolupráca pedagógov, rodičov a žiakov školy. Aj touto cestou ďakujeme všetkým za účasť a ceníme si vašu pomoc pri zakladaní bylinkovej záhrady, vyčistení vonkajšieho areálu školy, skrášlenia átria...

Fotografie z brigády nájdete v našej fotogalérii.


Úspešné medzi nami

Diana Schlettová a Kristína Tóthová, žiačky 6. B triedy, sa venujú dlhé roky športom, ktoré možno na prvý pohľad nie sú „športom dievčat“. Diana je úspešnou športovkyňou v karate a Kristína v zápasení. Medzi ich posledné úspechy, ktorými sa bežne nepochvália, lebo sú skromné, patria napríklad u Diany 2.a 3. mieste v Kumite v 2. kategórii dievčat, ktoré sa konalo v Galante a 3. miesto u Kristíny, kde súťažila vo voľnom štýle v chlapčenskom družstve. Súťaž sa konala v Maďarsku. Dievčatám blahoželáme a želáme ešte veľa medailí.

kliknutím zväčšíš    kliknutím zväčšíš