Naši hrdinovia / GEO olympiáda / MAT olympiáda / BIO olympiáda / Tvorivé dielničky / Hviezdoslavov Kubín / Krúžok varenia / Učiteľ mesiaca / DEJ olympiáda / Plán máj

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Postup na celoslovenské kolo v geografickej olympiáde

Dňa 20. apríla 2016 sa v Zlatých Moravciach konalo krajské kolo Geografickej olympiády z celého Nitrianskeho kraja. V kategórii E Matúš Béber, žiak 9.A triedy, sa umiestnil na 1. mieste a už po tretí raz postupuje na celoštátne kolo Geografickej olympiády, v ktorej sa v šk. roku 2013/2014 a 2014/2015 umiestnil na 3. mieste. Celoštátne kolo Geografickej olympiády bude v Banskej Bystrici dňa 13. – 14. mája 2016.

K vynikajúcemu úspechu mu srdečne blahoželáme a držíme palce!


Ocenenie najlepších športovcov kraja

Čítajte ďalej...


Mysli EKO a poď do školy PEŠO!

Znečisťovanie životného prostredia je celosvetový problém, ktorý sa týka aj nás. Medzi najväčšie ekologické problémy patrí aj automobilová doprava, pri ktorej sa do ovzdušia produkuje najmä oxid uhličitý, oxid uhoľnatý, oxidy dusíka, olovo a iné škodlivé látky. Práve preto sa naša škola rozhodla v rámci vnútroškolského ekologického projektu Zelená vlna Rozmarínky, ktorý organizujeme každý rok vyhlásiť týždeň bez áut. "Mysli EKO a poď do školy PEŠO!" má žiakov naučiť vážiť si prírodu a viesť ich k ochrane životného prostredia. Niekedy stačí tak málo, aby sa stalo tak veľa...


Úspech na Biologickej olympiáde

Dnes 12.4.2016 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiady kategórie E, kde ZŠ Rozmarínová dosiahla nádherné výsledky. V odbore BOTANIKA obsadila Natália Ďurenková (9.A) 1. miesto a v odbore ZOOLÓGIA skončila na krásnom 1. mieste Daniela Čambalová (9.B).
Všetkým riešiteľkám srdečne blahoželáme.


Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dňa 31. marca 2016 sa v Leviciach stretli všetci víťazi obvodných kôl Dejepisnej olympiády z celého Nitrianskeho kraja, aby si zmerali sily v oblasti svetových, národných dejín, ale aj z regionálnej histórie. Tento školský rok našu školu opäť reprezentoval Matúš Béber, žiak 9.A triedy, ktorý vybojoval pre školu krásne 2. miesto.


Testovanie profesijného profilu žiakov

V mesiaci apríl 2016 v našej škole prebieha testovanie žiakov 8. ročníka v počítačovom programe COMDI modul A, ktorého cieľom je naznačiť profesijný profil osobnosti žiaka základnej školy ... čítajte ďalej.


Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 2016klikni

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť bol v Nitre 1. apríla 2016 ocenený učiteľ Rozmarínky Mgr. Zdeněk Pazdera. Ocenenie si prevzal z rúk vedúceho odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milana Galabu. Podobne vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilóna sa konalo stretnutie predstaviteľov mesta s nejlepšími pedagógmi v Komárne. Medzi ocenenými pedagógmi bola Mgr. Darina Benková. Gratulujeme!

Čítajte ďalej...


2% z dane pre Rozmarínku

Milí rodičia a priatelia školy,
v roku 2016 máte opäť možnosť venovať 2% z dane našej Rozmarínke. Veríme, že nám preukážete priazeň aj v tomto roku a pomôžete nám tak podporiť vzdelávanie vašich detí. Tlačivo, ktoré je potrebné vyplniť, si môžete stiahnuť:

Bližšie informácie o poukázaní 2% sa môžete dočítať aj na webovom portáli Finančnej správy SR, kde v časti Katalóg vzorov tlačív nájdete potrebné tlačivá. Informácie o poskytovaní 2% z daní poskytuje aj portál Rozhodni.sk.

Vyplnené tlačivo máte možnosť odovzdať prostredníctvom našej školy, ak ho do 28.4.2016 pošlete cez vaše dieťa, prípadne ho na sekretariát prinesiete osobne.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať:

  • osobne: na sekretariáte školy
  • telefonicky: 035/7731488
  • e-mail: skola@rozmarinkakn.sk


Takáto je Rozmarínka