Naši hrdinovia / GEO olympiáda / BIO olympiáda / Tvorivé dielničky / Hviezdoslavov Kubín / Krúžok varenia / Učiteľ mesiaca / DEJ olympiáda / Plán máj / Európa v škole

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Celoslovenské kolo geografickej olympiády

Opäť máme úspešného riešiteľa celoštátneho kola Geografickej olympiády kategórie E, ktorá sa konala v dňoch 13. a 14. 2016 v Banskej Bystrici. Matúš Béber, žiak 9. A triedy, už po tretí raz našu školu reprezentoval na celoštátnom kole Geografickej olympiády. V tomto školskom roku z 32 súťažiacich získal zo 100 bodov 95 a umiestnil sa na krásnom 6. mieste.

Čítajte ďalej...


Zber papiera

V dňoch 18. - 19. 5. 2016 sa konal tradičný jarný zber papiera. Ďakujeme každému, kto prispel ku krásnej výslednej sume 34 750 kg nazbieraného papiera.

Úplné výsledky nájdete na našom webe.


Ocenenie najlepších športovcov kraja

Čítajte ďalej...


Úspech na Biologickej olympiáde

Dnes 12.4.2016 sa konalo okresné kolo Biologickej olympiady kategórie E, kde ZŠ Rozmarínová dosiahla nádherné výsledky. V odbore BOTANIKA obsadila Natália Ďurenková (9.A) 1. miesto a v odbore ZOOLÓGIA skončila na krásnom 1. mieste Daniela Čambalová (9.B).
Všetkým riešiteľkám srdečne blahoželáme.


Krajské kolo Dejepisnej olympiády

Krajské kolo Dňa 31. marca 2016 sa v Leviciach stretli všetci víťazi obvodných kôl Dejepisnej olympiády z celého Nitrianskeho kraja, aby si zmerali sily v oblasti svetových, národných dejín, ale aj z regionálnej histórie. Tento školský rok našu školu opäť reprezentoval Matúš Béber, žiak 9.A triedy, ktorý vybojoval pre školu krásne 2. miesto.


Testovanie profesijného profilu žiakov

V mesiaci apríl 2016 v našej škole prebieha testovanie žiakov 8. ročníka v počítačovom programe COMDI modul A, ktorého cieľom je naznačiť profesijný profil osobnosti žiaka základnej školy ... čítajte ďalej.


Ocenenie pri príležitosti Dňa učiteľov 2016klikni

Za dlhoročnú pedagogickú a riadiacu činnosť bol v Nitre 1. apríla 2016 ocenený učiteľ Rozmarínky Mgr. Zdeněk Pazdera. Ocenenie si prevzal z rúk vedúceho odboru školstva Okresného úradu v Nitre Mgr. Milana Galabu. Podobne vo veľkej sále Dôstojníckeho pavilóna sa konalo stretnutie predstaviteľov mesta s nejlepšími pedagógmi v Komárne. Medzi ocenenými pedagógmi bola Mgr. Darina Benková. Gratulujeme!

Čítajte ďalej...


Takáto je Rozmarínka