Zelená vlna / Krúžok varenia / Geografická olympiáda / Hviezdoslavov Kubín / Zber papiera / Plán jún / Florbal / Druhé TV správy / Fotky tried

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Slávnostné otvorenie školského roka 2014/15


Ani sme sa nenazdali a je tu september. Prázdniny nám ubehli veľmi rýchlo a opäť budeme stáť na školskom dvore, pekne nastúpení, vyobliekaní, no všetci asi s inými pocitmi ako na konci júna. Školský rok 2014/15 slávnostne otvoríme

dňa 2. septembra 2014 (utorok) o 8,30 hod. na školskom dvore.


Informácie pre našich prváčikov a ich rodičov

Milí rodičia!
Na našej stránke nájdete zoznamy prváčikov rozdelných do troch tried. Máme pre Vás aj pár zásad, ktoré by mal poznať každý rodič, a ktoré, veríme, pomôžu bezproblémovej aklimatizácii vašich ratolestí v školskom prostredí. Tiež si tu môžete nájsť pomôcky, ktoré je potrebné budúcim prváčikom vopred zabezpečiť...

DRŽÍME VÁM PALCE, ABY BOLO UČENIE PRE VÁS A VAŠE DIEŤA, ČO NAJPRÍJEMNEJŠIE!


Škola priateľská k deťom

V školskom roku 2013/2014 získalo 72 škôl na Slovensku označenie Škola priateľská k deťom. Naša Rozmarínka je medzi nimi, a to ako jediná základná škola v Komárne. Môžeme sa pýšiť aj nasledovným logom...


Najlepší žiaci školy ocenení primátoromkliknutím zväčšíš

Šimon BOLEMANT (3.A)
Matúš BÉBER (7.A)
Roman FARKAS (8.A)
Gréta HORVÁTHOVÁ (9.A)
Tomáš TALAČ (9.B)
Čítajte ďalej...


Absolventi Rozmarínky v školskom roku 2013/14

kliknutím zväčšíš kliknutím zväčšíš