Ponuka krúžkov / Dielne / Deň zvierat / Šarkaniáda / Polícia a psovodi / Plán november / Plavecký výcvik / Dielničky / Olympiáda SJL

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

Pozvánka na triedne schôdze RZ

Riaditeľstvo školy oznamuje, že dňa 25.11.2014 (utorok) sa uskutočnia triedne schôdze rodičovského združenia. Pre ročníky 1.-4. o 16.00 hod a pre ročníky 5.-9. o 16.30 hod. Na triednych shôdzach sa bude hodnotiť prospech, správanie a dochádzka žiakov za I. štvrťrok školského roku 2014/2015.


Najnovšie školské akcie


Volejbal s extraligistami

V piatok 7. 11. sme na škole privítali trénera extraligového družstva volejbalistov Komárna so svojimi zverencami. Prišli našim žiakom priblížiť šport, ktorý tiež začína zviditeľňovať naše mesto na športovej mape Slovenska. Naši žiaci mali možnosť vidieť ukážky volejbalového tréningu. Na záver "športovej hodiny" si žiaci mohli skúsiť svoje umenie s profesionálnymi hráčmi.

Viac sa dozviete z fotogalérie.


Halloween na Rozmarínke

Dňa 29. 10. 2014 sa v Základnej škole na Rozmarínovej ulici stretli opäť všetky strašidlá, mátohy či bosorky, aby sa vyšantili na diskotéke s tematickým názvom Halloween.

Prečítajte si celý článok...

Pozrite si aj fotogalériu z akcie.


2. Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou

Aj napriek nepriazni počasia, akcia dopadla na výbornú. Skvelá atmmosféra, nádherne vyzdobené stoly, ťažká úloha pre porotu. Posúďte sami vďaka fotogalérii z akcie.


Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale

V dňoch 14.–15. októbra 2014 sa v mestskej športovej hale v Komárne uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiakov základných škôl za školský rok 2013/2014. Usporiadateľom bola Základná škola Rozmarínová Komárno.

Naši chlapci hrali skvele, no musíme priznať, že ostatné tímy boli silnejšie. Majstrami Slovenska vo florbale mladších žiakov sa stali chlapci z Michaloviec. Srdečne im gratulujeme!

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Naša vízia sa stala skutočnosťou

     Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno je jednou zo 7 pilotných škôl v rámci NSK zapojených do národného projektu ŠIOV „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ so všeobecne zaužívaným skráteným názvom DIELNE. Vďaka vybaveniu troch odborných učební modernými učebnými pomôckami v hodnote cca 100 000 Eur, ktoré škola z tohto projektu doteraz získala je pre nás začiatok školského roka 2014/2015 výnimočný.

Prečítajte si celý článok...


Polícia a psovodi

Dňa 9.10.2014 sa uskutočnila beseda žiakov 1. - 4. ročníka s príslušníkmi dopravnej polície. Žiaci si oprášili vedomosti z dopravnej výchovy a zároveň získali mnoho nových informácii o tom, ako sa má správať účastník cestnej premávky. Žiakov veľmi zaujala a potešila aj ukážka práce psovodov s policajnými psami. Ďakujeme všetkým príslušníkom polície, ktorí nám pútavou formou priblížili ich prácu.

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Jesenný zber papiera

Jesenný zber papiera prebiehal v dňoch 1.-2. októbra 2014. Nazbierali sme 18 746 kg papiera.

Prečítajte si celý článok...