Ponuka krúžkov / Dielne / Deň zvierat / Šarkaniáda / Plán október / Polícia a psovodi

Vitajte!
"Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám."

2. Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou


Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale

V dňoch 14.–15. októbra 2014 sa v mestskej športovej hale v Komárne uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale mladších žiakov základných škôl za školský rok 2013/2014. Usporiadateľom bola Základná škola Rozmarínová Komárno.

Naši chlapci hrali skvele, no musíme priznať, že ostatné tímy boli silnejšie. Majstrami Slovenska vo florbale mladších žiakov sa stali chlapci z Michaloviec. Srdečne im gratulujeme!

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Naša vízia sa stala skutočnosťou

     Základná škola Rozmarínová ul.1 Komárno je jednou zo 7 pilotných škôl v rámci NSK zapojených do národného projektu ŠIOV „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami“ so všeobecne zaužívaným skráteným názvom DIELNE. Vďaka vybaveniu troch odborných učební modernými učebnými pomôckami v hodnote cca 100 000 Eur, ktoré škola z tohto projektu doteraz získala je pre nás začiatok školského roka 2014/2015 výnimočný.

Prečítajte si celý článok...


Polícia a psovodi

Dňa 9.10.2014 sa uskutočnila beseda žiakov 1. - 4. ročníka s príslušníkmi dopravnej polície. Žiaci si oprášili vedomosti z dopravnej výchovy a zároveň získali mnoho nových informácii o tom, ako sa má správať účastník cestnej premávky. Žiakov veľmi zaujala a potešila aj ukážka práce psovodov s policajnými psami. Ďakujeme všetkým príslušníkom polície, ktorí nám pútavou formou priblížili ich prácu.

Pozrite si fotogalériu z akcie.


Jesenný zber papiera

Jesenný zber papiera prebiehal v dňoch 1.-2. októbra 2014. Nazbierali sme 18 746 kg papiera.

Prečítajte si celý článok...